กรุณาอ่านคำแนะนำ

วัตถุประสงค์ของการทำโปรแกรม HDCINDIV เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว การที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องผ่านการ Login ก่อน ใช้ Username และ Password เดียวกับ HDC สำหรับการแสดงผลจำนวนจะแสดงให้ทั้งอำเภอและระดับสถานบริการ จะแสดงทั้งจำนวนและร้อยละ การดูข้อมูลระดับบุคคลนั้นต้องเข้าถึงหน้าระดับสถานบริการก่อนและจะแสดงผลงานเฉพาะปีงบประมาณ 2561 เท่านั้นนะครับ

การทำอะไรที่ง่าย ใครๆก็ชอบ คงไม่มีใครอยากทำอะไรที่ยากใช้เวลาเยอะ แต่ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน จึงเป็นวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์นี้ เพื่อตอบสนองพื้นที่ให้ได้รายชื่อเป้าหมายอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าได้รายชื่อไปแล้วไม่นำไปดำเนินการต่อ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร กระทรวงสาธารณสุขยึดถือการใช้ข้อมูลจาก HDC เป็นหลัก ฉะนั้นโปรแกรมตัวนี้ จะเป็นตัวช่วยให้ท่านค้นหาเป้าหมายจาก HDC ได้

Gitti Rattanasila

Developer