กรุณาอ่านคำแนะนำ

วัตถุประสงค์ของการทำโปรแกรม HDCINDIV เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้รายชื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว การที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องผ่านการ Login ก่อน ใช้ Username และ Password เดียวกับ HDC สำหรับการแสดงผลจำนวนจะแสดงให้ทั้งอำเภอและระดับสถานบริการ จะแสดงทั้งจำนวนและร้อยละ การดูข้อมูลระดับบุคคลนั้นต้องเข้าถึงหน้าระดับสถานบริการก่อนและจะแสดงผลงานเฉพาะปีงบประมาณ 2562 เท่านั้นนะครับ

เนื่องจาก HDC ยังมี Data Exchange ไม่ครบทุกรายงาน ระบบนี้จะเติมเต็มส่วนขาดของ HDC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกท่าน ให้ทำงานอย่างมีความสุข และหารายชื่อเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น

Gitti Rattanasila

Developer